Stichting & Bestuur

De Stichting Roetz Fair Factory is opgericht in augustus 2016 en heeft de ANBI status (RSIN 856641352). De leden van het bestuur werken op vrijwillige basis.

Het bestuur

Frank Verheul; zie linkedIn.
Marijt Regts; zie LinkedIn.
Roland Heijnen; zie LinkedIn.

Statuten en Jaarrekening

De statuten zijn hier in te zien.
Bekijk hier de Statuten

Voor inzicht in de cijfers zie hier de jaarrekeningen:

Loonbeleid

De verhouding tussen de hoogste en de laagste betaalde werknemer is 2,3.

Stakeholders

Stichting Roetz Fair Factory werkt samen met meerdere partijen om kennis te delen, gebruik te maken van expertise, toegang te hebben tot mensen uit de doelgroep, inkomsten te vergaren en financiële bijdragen te ontvangen voor de maatschappelijke missie.

Hieronder hebben we al onze stakeholders in beeld gebracht en aangegeven wat de mate van belangrijkheid is.

Fondsen die ons steunen

De volgende fondsen steunen ons in het bereiken van onze doelstelling.