Impact

Roetz impact

Roetz Fair Factory bestaat sinds 2017. We hebben sindsdien al veel bereikt waar we trots op zijn. Op deze pagina lees je meer over onze maatschappelijke impact.

Tien fietsen per dag

Op dit moment zijn er dagelijks ongeveer 40 makers aanwezig in de fabriek (22 fte). We hebben zeven mensen in dienst op een betaalde werkplek: vanuit verschillende regelingen zoals Beschut Werk, SW-regeling, en met verminderde productiviteit (met loonkostensubsidie).  Ook begeleiden we in de fabriek momenteel tien makers vanuit dagbesteding. En er werken ook nog eens tien statushouders met verschillende achtergronden bij Roetz. Je ziet: we houden van diversiteit!

De dagelijkse begeleiding is in handen van Werkmeester Jeroen en Jobcoach Carmel. Elke dag maken we samen meer dan vijftien Roetz-fietsen.

Jaarlijks impactonderzoek

Ieder jaar onderzoeken we de sociale maatschappelijke impact die we maken. En wie kunnen we dan beter ondervragen dan de makers in onze Fair Factory? In de balkjes hieronder zie je hoeveel van onze makers aangeven dat ze positieve effecten ervaren:

  • Zegt dat zelfvertrouwen flink is vergroot 100% 100%
  • Staat positiever in het leven dan voor ze begonnen bij Roetz 83% 83%
  • Heeft veel nieuwe vaardigheden geleerd bij Roetz 100% 100%
We durven dus wel te zeggen dat we met Roetz Fair Factory bijdragen aan positieve maatschappelijke participatie van onze makers. We begeleiden hen bij het opbouwen van meer zelfvertrouwen en vergroten hun vermogen om zelfstandig te werken. Ook vergroten makers bij Roetz hun technische kennis en productiviteit. Zo stromen ze uiteindelijk door naar betaald werk, een opleiding of een andere stage.

“Ik had geen vertrouwen in de toekomst. Toen ik bij Roetz kwam is dat enorm gegroeid. Hier doe ik ertoe en krijg ik de ruimte om te leren.”

-één van onze makers

Ons verhaal

Roetz Fair Factory verhalen

Onze impact 2022

N

leer-werktraject

In 2022 hebben 58 makers een leer-werktraject gevolgd bij Roetz, waarvan twaalf makers in arbeidsmatige dagbesteding

N

meer dan 1800 fietsen

In 2022 hebben we samen maar liefst 1800 fietsen gemaakt (!) en bijna 8000 fietsen gerepareerd. Deze fietsen bestaan allemaal uit 30-40% hergebruikt materiaal.

N

acht betaalde werkplekken

In 2022 zijn er acht betaalde werkplekken gecreëerd voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Zo zijn Claudia, Claus, Motti, Victor, Hanin, Riaz, Maurice en Kees onderdeel van het vaste Roetz Team

N

zestien betaalde banen

In 2022 hebben we zestien mensen begeleid naar een betaalde baan buiten Roetz

N

mbo-opleiding Fietstechniek

In 2022 volgden drie makers een mbo-opleiding Fietstechniek (niveau 1 of 2) bij ons in de fabriek. En behaalden twee makers hun praktijkverklaring.

N

verbetering

In 2022 hebben we naar aanleiding van het impactonderzoek ons onboardingproces en de werkinstructies op de vloer verbeterd.

Ambities 2025

Wij willen meer!

We hebben bij Roetz Fair Factory nog genoeg ambities! Graag creëren we nog (veel) meer werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. En we willen nog meer mensen verwelkomen in onze leer-werktrajecten.

In 2025 willen we graag…

verdubbeling dienstverband

een verdubbeling van het aantal mensen dat we in (betaalde) dienst kunnen nemen: 16

verdubbeling aantal makers

een verdubbeling van het aantal actieve makers in de fabriek: 90

30 fietsen per dag

een verdubbeling van het aantal geproduceerde Roetz-fietsen: 30 per dag.

Bovendien zouden we onze Roetz-methode ook graag uitrollen in andere sectoren dan de fietsenbranche.

Meer informatie

Meer weten? Lees onze uitgebreide impactrapportages, die we samen met Avance Impact hebben opgesteld.

Jaarlijks stellen we onze doelen opnieuw vast en bekijken we of we de vorige doelen hebben behaald. Meer weten? Lees onze bevindingen van de afgelopen jaren.

Meer weten over ons?

Wij vertellen altijd graag over Roetz! En over de unieke vorm van sociaal ondernemerschap die ons kenmerkt. Voor interviews, onderzoeken of presentaties:

Mail naar Manon (manon@roetz-bikes.nl) of bel naar de Roetz Fair Factory op +31(0)20 8200804.